KFUMBjerringbro » Grupperåd

Grupperåd

 

Gruppens bestyrelse

 

I Love for KFUM-Spejderne i Danmark“, § 11, står der, hvad et grupperåd er.

 

Grupperådet har det fulde juridiske, økonomiske, moralske og programmæssige ansvar for gruppens arbejde. Dvs.:

 

1. Rådet er juridisk ansvarligt for det lokale arbejde overfor myndigheder og korps på linje med enhver anden forenings lokale bestyrelse.

 

 

2. Rådet løser gruppens økonomiske opgaver.

 

 

Dette indebærer bl.a. at sikre gruppen de bedst mulige rammer for dens arbejde.

 

 

3. Rådet har ansvaret for de moralske og programmæssige opgaver. Dvs. at:

 

  • arbejde for, at det, der foregår i gruppen, er i overensstemmelse med korpsets formål.

 

  • følge enhedernes arbejde, blandt andet ved at lederne fremlægger næste kvartals programmer på grupperådsmødet, og eventuelt påskønne et godt lederarbejde ved at indstille lederen til modtagelse af hæderstegn.

 

  • arrangere forældremøder og anden form for forældrekontakt, herunder at give forældrene mulighed for at tage aktiv del i gruppens liv og opgaver.

 

  • sikre, at der til stadighed er mindst 3 ledere i alle enheder.

 

  • sørge for en arbejdsdeling i grupperådet, som muliggør, at gruppens ledere i videst muligt omfang kan koncentrere sig om arbejdet med børnene, mens forældre har ansvaret for de praktiske rammer.

 

  • arbejde for, at flest mulige af områdets børn får mulighed for at være med i gruppen.

 

  • sørge for, at gruppen bliver en aktiv del af samfundslivet, blandt andet ved et godt PR-arbejde.

 

Hvordan indrettes grupperådets protokol 

 

Grupperådets protokol kan bedst bestå af løse referater, hvor grupperådsmøderne er fortløbende nummereret. Referatet sendes umiddelbart efter grupperådsmøderne til rådets medlemmer. På næste møde underskrives originalen og indsættes i protokollen.

 

 

Den aktuelle årgang af protokollen opbevares af grupperådets sekretær